Båtopplag på 1-2-3. Sikkerhet på vannet. Båt og motor

Sikkerhet på vannet. Betten Rorbuer.